”Det finns lösningar på socialtjänstens kris”

Om man vill komma till rätta med problemen inom socialtjänsten måste man söka andra utvägar än att bara skjuta till mer resurser, skriver juristen Carl-Gustaf Tryblom.

Läs mer…

kommentarer