Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är framtidens vård här?

Välfärdsteknik, virtuell vård, digital hälsa och hälsoappar. Många nya begrepp snurrar runt och i år har det börjat röra på sig – nu kan man göra virtuella läkarbesök och övervaka sina värden i hemmet. Men när tar det fart?

Läs mer här: Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är framtidens vård här?

kommentarer

Publicerad i IT