Dom: Strider mot EU-rätt att inte få överklaga jakt

Nyheter Fem länsstyrelser har beslutat om att tillåta licensjakt på 46 vargar. Men beslutsordningen underkänns av Högsta förvaltningsdomstolen som menar att jaktbesluten ska kunna prövas i domstol.

I nuläget kan inte Naturvårdsverkets beslut överklagas eftersom den förra regeringen regionaliserade rovdjurspolitiken och rätten till beslut hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Men föreningen Nordulv har drivit på för att få ökad rätt att överklaga vargjaktsbeslut och nu har de fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.

”Det strider mot EU-rätten att förbjuda att beslut om vargjakt överklagas till domstol”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut om licensjakt har tagits i Värmland, Örebro län, Västmanland, Dalarna och Gävleborgs län.

Läs mer här: Dom: Strider mot EU-rätt att inte få överklaga jakt

kommentarer