Dubbel skatt för 400.000 sparare

Mer än 400.000 svenskar kommer antagligen att dubbelbeskattas för sina pensionspengar sedan avdragen för privat pensionssparande sänktes till 1.800 kronor 2015.

Läs mer här: Dubbel skatt för 400.000 sparare

kommentarer