El åt alla på julafton

Härjeåns räknar med att klara målsättningen om att alla fast boende abonnenter i Ånge kommun ska ha elen tillbaka under kvällen.

kommentarer