Emporia vill utöka stort

MALMÖ En stor utbyggnad av Emporia köpcentrum kan bli aktuell. Det är ägaren Steen & Ström som gått in med en ansökan till Malmö stad.
Tanken är att bygga ut på nästan hela parkeringen i markplanet. Och att förse Emporia med ytterligare en våning längs Hyllie Stationsväg.

Det rör sig om en tillbyggnad med ungefär en tredjedel av den nuvarande ytan.
I förslaget ingår även en mindre del bostäder och en biograf mot det håll som idag utgör parkering i markplanet.
Men stadsbyggnadskontoret är i nuläget inte berett att göra en sådan planändring.

– Den föreslagna utbyggnaden innebär en väsentlig ökning av handelsarealen. Det skulle få en påverkan på handeln både för Malmö i stort och i synnerhet för Limhamn och Hyllie, säger Josephine Nellerup, planchef på stadsbyggnadskontoret.
– Att Emporia redan har påverkat annan handel är helt klart. Och vi vill först se vad det kan komma att innebära de närmaste åren.

Förslaget till utbyggnad av Emporia lämnades in för en tid sedan och det har nu diskuterats på stadsbyggnadskontoret. Men i nuläget är tjänstemännen inte positiva till en sådan planändring.
Däremot är frågan långt ifrån avgjord. Ägaren har nu möjlighet att begära ett planbesked.
Något som innebär att politikerna i stadsbyggnadsnämnden i så fall kommer

Läs mer här: Emporia vill utöka stort

kommentarer