En äkta Sundsvallsk jul

Julen vill vi ha som den alltid har varit. Något kan bytas ut för nyhetens behag, men grunden ska vara sig lik. Och ändå känns inte julen enahanda, eftersom varje inslag är så laddat med stämning, minnen och värde.

Läs mer här: En äkta Sundsvallsk jul

kommentarer