En hårdare syn på domarjäv i ny HD-dom

MALMÖ. Högsta domstolens jävstämpel på tjänstlediga åklagare som vikarierar som domare kommer att få negativa konsekvenser för rättsväsendet, anser riksåklagare Anders Perklev.

– Jag tycker att det är positivt att man gå mellan olika myndigheter och domstolar inom rättsväsendet och att det berikar, säger han till TT.

kommentarer