En myt att de ratade männen blir allt fler

I kulturdebatten påstås det att vi måste börja ta ansvar för de ratade Tindermännens lidande. 

Anna Hellgren ser en undermålig kulturjournalistik. 

Läs mer…

kommentarer