Endomines lyfter på gruvbesked

Gruvbolaget Endomines har beslutat att tidigarelägga starten av selektiv gruvdrift, vilket innebär att prognosen om en guldproduktion på 500-600 kilo guld minskar ”något”.

Läs mer här: Endomines lyfter på gruvbesked

kommentarer