Erik Thedéen: Sverige ett drivhus för skulder

Sjunkande bostadspriser hotar sänka priserna på kommersiella fastigheter och leda till fallande BNP. Finansinspektionens Erik Thedéen ser stora risker i Sverige, som han beskriver som ”ett drivhus för skulder”.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer