EU-migranter får inget stöd

Höör Ska Höörs kommun bistå med skattemedel för att hjälpa de privatpersoner som bidrar med uppehälle till EU-migranterna i Höör? Frågan väckte livlig debatt på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen. Till slut avslogs föreningen Höörs eldsjälar begäran om ett föreningsbidrag på 120 000 kronor.

Efter två olika voteringar hamnade det rödgröna partnerskapet i minoritet. Tillsammans med Sverigedemokraterna fick den borgerliga treklövern majoritet och kunde avslå begäran med siffrorna sju mot fem.

Bakgrunden är att föreningen Höörs eldsjälar lämnat in en skrivelse till Höörs kommun där man önskar hjälp med att hand om de EU-migranter som vistas i kommunen. Sedan november 2014 har cirka 25 EU-medborgare fått hjälp av föreningen. Förutom att Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan ställt upp med sovplatser till tiggarna har ett antal privatpersoner bidragit på samma vis.

Dessa personer har haft utökade kostnader i form av matvaror och hygienartiklar med mera. En person inom föreningen har dessutom ställt upp och skjutsat EU-migranterna från och till deras tillfälliga bostäder på olika ställen i Höör morgon och kväll.
Höörs eldsjälar har gjort en uträkning att varje EU-migrant kostar runt 1 000 kronor per månad oavsett om föreningen disponerar en lokal eller om privatpersoner står för sovplatserna. Därför har man sökt ett bidrag som ska

Läs mer här: EU-migranter får inget stöd

kommentarer