Expert om explosionen: ”Går bygga bort risker”

Det går att bygga bort risker med tunga gasfordon som aktualiserades med söndagens bussbrand i Stockholm:

– Man kan bygga in skydd så att tankar skyddas i händelse av kollision, säger Erik Egardt, metod- och teknikutvecklare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer…

kommentarer