Experten: Kungens beslut går emot grundlagen

Kungen har uteslutit fem av sina barnbarn ur kungahuset. 

Ett beslut som han inte har rätt att ta, enligt historikern och statsvetaren Per Andersson. 

– Det är väldigt tydligt i successionsordningen att den som har tronföljd också är prins och prinsessa av det kungliga huset, säger han. 

Riksmarskalk Fredrik Wersäll tycker dock inte att tolkningen stämmer och menar att kungen har full rätt att bestämma vem som ingår i det kungliga huset. 

Läs mer…

kommentarer