Telefonnummer för Facebooks tvåfaktorautentisering sökbara

Ett telefonnummer du har angett för Facebooks tvåfaktorautentisering kan kopplas till ditt konto av vem som helst.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj