Får bakläxa av Skolinspektionen

SVEDALA Svedala kommun ville inte tillmötesgå mamman som ville att en förskola skulle öppna en kvart tidigare på morgonen. Nu ger Skolinspektionen kommunen bakläxa.

Skånska Dagbladet har tidigare berättat om en mamma som tvingades lämna sitt barn på nattomsorg på kvällen för att hon ville att barnet skulle vara på förskolan innan klockan 06.00 på morgonen. Svedala kommun hänvisade till gällande regler och att det är så här som systemet fungerar. Mamman anmälde beskedet till Skolinspektionen som alltså nu gett henne rätt. Skolinspektionen konstaterar att Svedala kommun inte strävat efter att erbjuda barnet omsorg i enlighet med bestämmelserna i en paragraf i skollagen.

Man konstaterar också att Svedala kommun inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det finns därmed skäl att förelägga Svedala kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. Hur detta ska gå till vill inte kommunen kommentera i nuläget.

Biträdande utbildningschef Annika Kraft hänvisar till ett svar till inspektionen som inte är klart än.
I det aktuella fallet behövde mamman lämna sitt barn klockan 05.45 för att hinna i tid till skolan som hon går i. Beskedet från förskolan blev att den inte kan ta emot några barn innan

Läs mer här: Får bakläxa av Skolinspektionen

kommentarer