Farliga gifter i skosprej

Farliga ämnen har hittats i impregneringsmedel för skor och kläder. Ämnena kan leda till olika typer av cancer. ”Det tycker inte vi är acceptabelt”, säger miljöexperten Anders Finnson på Svenskt Vatten.

Läs mer här: Farliga gifter i skosprej

kommentarer