Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn – risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

By Läkemedelsverket Epilepsiläkemedlet Buccolam ges med hjälp av en förfylld plastspruta direkt i barnets mun för att häva ett krampanfall. Ett produktionsfel medför att en genomskinlig del av ändhatten på sprutan riskerar att sitta kvar, vilket kan leda till att ändhatten vid administrering av läkemedlet hamnar i barnets mun. I ett fåtal fall har detta resulterat i att ändhatten oavsiktligt andats in eller svalts. Därför ska föräldrar och vårdgivare noga inspektera sprutan innan läkemedlet ges.

Läs mer här: Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn – risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

kommentarer