Fem samarbetsområden för Löfven och Lööf

Under den gångna mandatperioden ingicks 26 större blocköverskridande överenskommelser mellan regeringen och minst ett av allianspartierna.

Centerpartiet ingick i 24 av dem. 

Det handlande bland annat om terrorismbekämpning, energipolitik, klimatpolitik och försvaret. 

Här är ytterligare fem områden där Stefan Löfven och Annie Lööf står nära varandra.  

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer