Efter skandalen: Sanktioner från FI hotar Swedbank

Finansinspektionen, FI, prövar om myndigheten ska utfärda en sanktion mot Swedbank som ett led i inspektionens undersökningen av Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Baltikum. Även den estniska finansinspektionen gör en sanktionsprövning.

Läs mer…

kommentarer