Personalbrist sinkar granskning av pengatvätt

Arbetet mot penningtvätt har tappat i tempo på grund av hög personalomsättning, enligt Finansinspektionens chef Erik Thedéen som vill ha mer pengar.

Nu tillsätts snart ett operativt arbete med balterna om bättre tillsyn över gränserna.

Läs mer…

kommentarer