”Fick efter alla år veta att pappas fosterfar var berömd”

Ett fynd från år 1900 i SvD:s arkiv gav läsaren Maria Asplund en fördjupad bild av sin familjehistoria. Läsare fortsätter att mejla in släktfynd som de har hittat i SvD:s historiska arkiv – se några av exemplen här.

Läs mer här: ”Fick efter alla år veta att pappas fosterfar var berömd”

kommentarer