Fler kommer att leva med cancer

Varje år ökar antalet personer som lever med cancer och ökningen går i allt snabbare takt. Det visar en ny prognos som Folkhälsomyndigheten tagit fram tillsammans med Cancerfonden. Orsaker är bland annat att fler blir äldre och att vården blir bättre på att upptäcka cancer.

Läs mer här: Fler kommer att leva med cancer

kommentarer