Fler myndigheter ska omfattas av kunskapslyftet för barnets rättigheter

Regeringen har nu beslutat att utöka det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter till att omfatta ytterligare fyra myndigheter: Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer här: Fler myndigheter ska omfattas av kunskapslyftet för barnets rättigheter

kommentarer