Flyktingmiljoner till civilsamhället

Studieförbunden, Röda korset, idrottsrörelsen och Svenska kyrkan får lejonparten av de 200 miljoner kronor som regeringen avsatt till civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända.

Läs mer här: Flyktingmiljoner till civilsamhället

kommentarer