Förbifarten försenad – och tre miljarder dyrare

Fyra år försenat och tre miljarder dyrare. Det blir konsekvensen för ett av Sveriges största vägbyggen, Förbifart Stockholm. Tunnelarbeten vid Lovön uppges som största anledning till problemen.

Läs mer…

kommentarer