Fördubbling av hot och våld på högsäkerhetsfängelser

Hot och våld på högsäkerhetsfängelser har nästan fördubblats på fyra år. Trångboddhet som gör det svårt att splittra farliga grupperingar pekas ut som ett problem av personal.

Läs mer…

kommentarer