Företagen känner sig bortglömda utan prao

SJÖBO Utebliven prao gör att företagen i Sjöbo känner sig bortglömda. Det kan vara en av orsakerna till att företagarna upplever attityden från skolan som dålig.
– Praon ger en bra koppling mellan skolan och näringsliv. Det är något vi definitivt förespråkar, säger Carola Nekterlid från Svenskt näringsliv.

Hon var med på företagsfrukosten i kommunhuset och pratade om näringslivsrankingen som presenterades i förra veckan.
Sjöbo halkade ner fem pinnhål och hamnade på plats 56 i den senaste rankingen.

Tittar man på enskilda frågor är man allra sämst i kategorin hur företagen upplever skolans attityd gentemot näringslivet. Där hamnar Sjöbo på plats 238 av landets 290 kommuner.
– När skolan säger ”vi ska inte ha praktikplats hos er”. Då känns det som ”vi skiter i er”, sa en av åhörarna.
Enligt Carola Nekterlid har Sjöbo inte varit ensamt i Skåne om att lägga ner sin prao. Men säger att det ändå är något specifikt för just den här regionen, en tendens som man inte ser i andra delar av landet.
– Från Svenskt Näringslivs sida tycker vi inte att man ska lägga ner praon. Vikten av att fysiskt vara ute på ett företag ska man inte undervärdera. Det ger eleverna möjlighet att hitta vad vill satsa på men

Läs mer här: Företagen känner sig bortglömda utan prao

kommentarer