”Förläng skolplikten från tre års ålder”

Obligatorisk skola från tre års ålder med fokus på barns språkliga utveckling skulle bidra till att förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden. Det skriver Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik med 40 års forskarerfarenhet.

Läs mer här: ”Förläng skolplikten från tre års ålder”

kommentarer