Förre gd:n: ”Oh my god, har de plockat fram den igen?”

IS-rekryteringar, utpressningar, få jobb. Angeles Bermudez-Svankvist fick känna på svårigheterna med många privata utförare under sin tid som generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Nu oroas hon – och andra aktiva från allianstiden – över omstöpningen.

Läs mer…

kommentarer