Förtroendet rubbat för utbrytarliberal

Skurup Liberalerna på länsnivå för samtal med Sven Rosengren (L) som lade en oförankrad utbrytarbudet tidigare i höst.
– Klart att förtroendet är rubbat från avdelningen sida, säger kanslichef Lisa Flint.

Partiet har varken på lokal- eller länsnivå öppnat någon uteslutningsärende.
– Vi har inte möjlighet att utesluta honom för den här typen av händelse enligt stadgarna, säger Lisa Flint som är kanslichef på länsförbundet Liberalerna i Skåne.
Då krävs andra typer av avsteg likt brott och liknande för att uteslutning ska bli aktuellt, förklarar hon. Och i slutändan är det förbundet på riksnivå som avgör dessa frågor.
Däremot har länsförbundet gjort mycket klart att agerandet, att lägga en egen budget som inte var förankrad bland partikamraterna, är allt annat än okej.
Sedan en tid tillbaka för förbundet samtal med Sven Rosengren på grund av avsteget från det avtal man skriver på för partiet i samband med val.
– Förtroendet är rubbat och måste återfås, konstaterar Lisa Flint.

Stina Glad, andre vice ordförande för Liberalerna Skåne säger:
– Vi ser allvarligt på agerandet. Men hitintills är bedömningen att det inte leder till uteslutning enligt de regler vi har.
– Vi har olika sätt att hantera frågor som dessa inom de olika

Läs mer här: Förtroendet rubbat för utbrytarliberal

kommentarer