FRA granskas av Datainspektionen

Datainspektionen (DI) inleder nästa år en granskning av Försvarets radioanstalts (FRA) behandling av personuppgifter. Granskningen inleds bland annat sedan tillsynsorganet Siun anmält FRA till DI, skriver Svenska Dagbladet.

Läs mer här: FRA granskas av Datainspektionen

kommentarer