Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön

Livsmiljön är den plats och det sammanhang där människor lever, arbetar och bor. Genom att planera för en hälsofrämjande livsmiljö kan man förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa. En del av detta handlar om livsmiljöns påverkan på levnadsvanorna.

kommentarer