Glädje och sorg – för succéparen i ”På spåret”

De har alla briljerat i ”På spårets” tågkupéer. Men efter att blommorna delats ut och studiolamporna slocknat har deras liv gått vidare. 

För vissa av dem i glädje, men för andra i moll.

Så här har det gått för succéparen i SVT-succén. 

Läs mer…

kommentarer