God samarbetstanke om miljö och bistånd

Opinion

Nya vice statsminister Isabella Lövin skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att hon vill ta ett helhetsgrepp på bistånd och klimat i sin nya roll som minister med ansvar för dessa frågor. Hon menar att klimathänsyn ska ses som en del av biståndet och inte som en separat faktor. Det är ett klokt tankesätt.
Det är välkommet att Lövin talar mycket om blocköverskridande samarbete. I ett land som Sverige där det råder bred konsensus kring att värna klimat och miljö är det märkligt att man inte samarbetar bredare i en så viktig fråga. Ju mer man förankrar det över blockgränsen, desto mer kan bli gjort.
Lövin har mer på fötterna i hållbarhetsfrågan än de flesta av sina partikamrater med kolbitar och slagord. Under tiden då hon var rapportör i fiskekvotsfrågan inom EU fick hon fina resultat på ett kontroversiellt område, där vissa medlemsländer menade att det var viktigare att göra stor omedelbar vinst på fisket än att motverka långsiktig utfiskning och den katastrof det skulle innebära för dem som lever av på fiske. Lövin visade att hårt arbete och samarbete över gränserna kunde besegra korttidstänkande. EU-parlamentet är bättre på att arbeta blocköverskridande än vi är nationellt och

Läs mer här: God samarbetstanke om miljö och bistånd

kommentarer