Godstågen dundrar förbi utanför deras sovrum

Kävlinge/Lomma När tunneln genom Hallandsås invigdes häromveckan innebar det samtidigt att antalet godståg ökar kraftigt på Lommabanan.
För Hans Svensson och hans fru Kajsa Brodén innebär det att ännu fler bullrande godståg dundrar förbi åtta meter från deras sovrum.

– Jag hör inte vad du säger, ropar Hans Svensson till fotograf Hall när denne försöker instruera var han ska titta när tåget rusar förbi hans tomtgräns.
Hans Svensson och Kajsa Brodén sitter ofta i sin trädgård under sommarhalvåret. De dricker sitt kaffe, äter sina middagar och har grillfester med vännerna. När godstågen kommer avstannar alla samtal – ingen hör vad den andre säger.
– Vår utemiljö har blivit rejält försämrad, säger Hans Svensson om den ökade godstågstrafiken.
Boende längs Lommabanan har under många år kämpat för att det ska byggas ett yttre spår som leder godstrafiken utanför tättbebyggt område. Med insikten om att Trafikverket inte lär realisera deras önskemål kämpar de nu för att myndigheten ska bekosta rejäla bullerskydd längs hela sträckan. Trafikverket vägrar. Det vill bara bekosta bullerskydd på de platser där mötesspår byggs. Övriga fastigheter längs Lommabanan får individuella lösningar, något både Hans Svensson och kommunerna längs Lommabanan är kritiska mot.
– Då ska jag som enskild privatperson diskutera med Trafikverket och

Läs mer här: Godstågen dundrar förbi utanför deras sovrum

kommentarer