Nu ska granbarkborrarna stoppas – ny AI-karttjänst visar riskzoner

Angreppen av granbarkborre ökar i svenska skogar. Men nu får skogsägare hjälp att se vilka områden som löper störst risk med en ny AI-baserad karta från Skogsstyrelsen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj