”Gravida idrottare utan trygghet”

Eftersom idrottare sällan är anställda utan försörjs av sponsorkontrakt och stöd, finns inget socialförsäkringssystem som träder in när en kvinnlig idrottare blir förälder.

Läs mer här: ”Gravida idrottare utan trygghet”

kommentarer