Gruppbostad undgår IVO-kritik

HÖRBY Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar ingen kritik mot Hjularöds gruppbostad i Hörby.

LSS-boendet har ifrågasatts både i en polisrapport och i en anonym anmälan, men IVO finner att åtgärder är på gång och att man därför kan avsluta ärendet.

Polisen hade varit i boendet efter larm från personalen där, som inte klarade att hantera en boendes utåtagerande beteende. I samband med detta uppgav personalen för poliserna att de saknade kompetens och att de inte heller hade stöd från sin chef, och att denne var otillgänglig när de sökte honom.

Enligt personalen hade en boende varit på en restaurang och slagit ner personal, och därefter förstört saker i en affär.
Den boende skulle också, enligt personalen, vid ett tillfälle ha slagit ett tvåårigt barn i huvudet.
I maj fick IVO en anonym anmälan att boende på gruppbostaden hade ett utåtagerande beteende mot varandra och att personalen inte kunde förhindra detta.

Det påstods också att all personal hade tillgång till medicinen på boendet, oavsett utbildning.
IVO nöjer sig med hemmets förklaringar.
– Det har funnits brister i personal men adekvata åtgärder har vidtagits, säger man i beslutet och pekar på att det – sedan anmälningstillfället – anordnats utbildningar och tagit fram handlingsplaner och individuella pedagogiska planer för

Läs mer här: Gruppbostad undgår IVO-kritik

kommentarer