Hagelskott nära träffa anställd på sopstation

När soporna skulle lastas brann plötsligt ett hagelskott av.

kommentarer