Han vill se nya rutiner för bygdeavgiftsmedlen

Det finns en tydlig politisk skiljelinje i Ånge kommun beträffande användning av bygdeavgiftsmedel. Det står klart sedan båda oppositionsledarna, Kjell Grip (KD) och Leif Edh (VFÅ), reserverat sig mot beslutet att delfinansiera skolgårdssatsningen i Ljungaverk med bygdeavgiftsmedel.

Läs mer här: Han vill se nya rutiner för bygdeavgiftsmedlen

kommentarer