Handlingsplan för jämställda livsinkomster

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för jämställda livsinkomster. I handlingsplanen presenteras de åtgärder som regeringen vidtagit, eller kommer att vidta, för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Läs mer här: Handlingsplan för jämställda livsinkomster

kommentarer