Här räddas sanddyner

ystad Restaureringen av naturreservatet Hagestad vid Sandhammaren har pågått sedan oktober och har redan gett resultat. Det har blivit mer luft och ljus och sanddynerna har fått breda ut sig.

Restaureringen började med att återskapa öppna ytor för sanddynerna genom att avlägsna träd och buskar. Det är en naturtyp som nästan har försvunnit i Sverige.
– Vi har gett sanden lov att röra sig fritt. Vi har tagit bort bergtallar och vresrosor som är främmande arter i den här miljön. Tallarna planterades här i början av 1900-talet. Jag har i alla fall inte hittat något träd som är äldre än 100 år, förklarar länsstyrelsens naturvårdsförvaltare Magnus Jönsson som leder arbetet.

Enstaka ”karaktärsträd”, som han kallar de vackraste och äldsta tallarna, har fått stå kvar på sanddynerna. Även krattek sparas, för den är ett ursprungligt träd som växer knotigt och långsamt i sanddynernas näringsfattiga miljö. Eken är viktig för fjärilen krattasnabbvingen som bara återfinns på Sandhammaren och på Vitemölla.
Restaureringen har fått sanddynerna att återta en bit av sin forna yta och det innebär att strandlinjen har höjts med cirka tio meter sedan 2009, enligt Magnus Jönsson.
– Sanddyner skyddar mot stranderosion eftersom den öppna ytan inte hindrar sanden att flyga in på land, vilket träd

Läs mer här: Här räddas sanddyner

kommentarer