Höjda priser på Öresundsresor

Nyheter Resenärerna får betala för ID-kontrollerna om de blir långvariga.

I ett pressmeddelande från DSB som kör Öresundstågen preciseras hur ID-kontrollerna kommer att gå till. I det pressmeddelandet framgår också vem som kommer att få betala extrakostnaderna, i alla fall om de blir långvariga: resenärerna.

”Det är ännu okänt hur länge svenska myndigheter kommer kräva att alla passagerare till Sverige ska ha genomgått ID-kontroll men om det pågår i mer än en månad kan det innebära att resor med tåg till Sverige blir föremål för en avgift för att täcka de extraordinära kostnaderna för de omfattande ID-kontrollerna” skriver man.

Läs mer här: Höjda priser på Öresundsresor

kommentarer