I Sverige är sockret inget hot – med ett undantag

24 december | Är det bäst för hälsan att undvika socker helt? Varje decemberdag fram till jul har SvD gått igenom forskningen bakom några vanliga påståenden om kost och hälsa.

Läs mer…

kommentarer