Ideella föreningar får ökade anslag för läxhjälp

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Dessutom får de ideella föreningar som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete ökade anslag.

Läs mer här: Ideella föreningar får ökade anslag för läxhjälp

kommentarer