”Inför humanitärt undantag i bygglagen, Kaplan”

Från Liberalernas sida anser vi att det ska vara möjligt att temporärt undanta vissa delar av plan- och bygglagen inte bara vid krig och naturkatastrofer utan också vid den typ av extraordinär flyktingsituation som vi har i dag. Sveriges ledande experter tycker som Liberalerna, skriver Lotta Edholm (L) och Robert Hannah (L).

Läs mer här: ”Inför humanitärt undantag i bygglagen, Kaplan”

kommentarer