Instagram sätter ned foten mot självmordsillustrationer

Tidigare förbud mot grafiskt material som föreställer självmord och självskadebeteende kommer nu även inkludera fiktivt material.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj