It-haveri hos Åklagarmyndigheten – viktiga system ligger nere

Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem CÅBRA ligger nere sedan i måndags kväll.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj