Juridisk expert: Nya datalagringslagen väldigt lik den som underkändes av EU

Nu har regeringen överlämnat sitt förslag till ny datalagringslag till lagrådet. Men det är tveksamt om utformningen lever upp till de krav som EU-domstolen ställer.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj